Autor:

edukacja po 1 września

Obecna sytuacja pandemiczna i wyzwania dla edukacji z nią związane teraz oraz w nowym roku szkolnym były powodem, dla którego spotkałam się z Łukaszem Srokowskim socjologiem, trenerem i edukatorem. Twórcą Grupy NAVIGO w skład której wchodzą Autorska Szkoła Podstawowa NAVIGO, Centrum Innowacyjnej Edukacji NAVIGO, firma badawcza o nazwie Badania.organizacji.pl oraz firm szkoleniowa o nazwie Instytut Millenials. Łukasz jest pasjonatem edukacji, szukającym nowych pomysłów na działanie szkół w Polsce, a także przedsiębiorcą, współpracującym z największymi firmami w kraju. Wymailiśmy się strategiami, doświadczeniem, pomysłami na edukację

Rozmawialiśmy m. in o tym: 

Jak oddolnie możemy wpływać na rozwój edukacji w Polsce?

Czy jest to możliwe tak, aby było zgodne z podstawą programową?

Jakie wyzwania stoją przed nami oraz jakie możliwości adaptacyjne mają placówki prywatne i publiczne

Przedstawialiśmy mocne i słabe strony nauczania na odległość.  

Obejrzyj cały wywiad tutaj.