Jak założyć w kilku krokach żłobek do 25 osób?

02.12.2022

Autor:

Klaudyna Cichocka-Volkov
Download Blog

Jak założyć w kilku krokach żłobek do 25 osób?

Być może będąc na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, poczułaś w sobie chęć otworzenia własnego biznesu i potrzebę stworzenia bezpiecznej przestrzeni nie tylko dla swoich, ale i innych dzieci. Nie porzucaj jej! Jeśli szczególnie interesuje Cię założenie żłobka, zobacz, o czym warto pamiętać na starcie.

 

Nurt pedagogiczny, którym chcesz podążać

 

Wiele z nas otwiera własną placówkę, chcąc zapewnić własnym i innym dzieciom jak najlepszy start. Pierwsze 3 lata życia są szczególnie istotne dla późniejszego rozwoju dzieci. To wtedy dzieci zaczynają poznawać siebie i świat wokół. Troskliwa opieka działa na nie kojąco, daje im poczucie bezpieczeństwa, buduje zaufanie do świata i ludzi. Wszystko, co dzieci osiągną w tym czasie, stanie się fundamentem ich dalszego rozwoju.

Jako rodzice gromadzimy bardzo dużo wiedzy na temat rozwoju dzieci i pewne koncepcje zaczynają być dla nas szczególnie wartościowe i przekonujące. Być może zafascynował Cię nurt pozytywnej dyscypliny lub pedagogika waldorfska. A może metoda montessori i jej podążanie za dzieckiem oraz szacunek dla jego indywidualności. Nie bój się realizować tej wizji.

Żłobki skupione wokół konkretnego nurtu cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Filozofia i podejście do dziecka prezentowane przez placówkę to też dla wielu rodziców jedno z kluczowych kryteriów wyboru.

 

Wymogi, które musisz spełnić

 

Nie da się ukryć, że największą barierą otwierania placówek typu żłobek, dla wielu z nas są zawiłe przepisy prawne. Zwłaszcza na początku mogą się one wydawać niejasne. Ich ilość może też przytłaczać, ale uwierz mi, że zagłębiając się w temat lub korzystając z pomocy doświadczonego konsultanta, staną się dla Ciebie o wiele bardziej zrozumiałe.

 

Jak założyć żłobek?

 

Podstawowe kwestie, o które musisz zadbać, otwierając żłobek:

 • lokal spełniający wymogi sanitarno-lokalowe oraz przeciwpożarowe i uzyskanie potwierdzenia spełniania tych wymogów;
 • znalezienie kadry spełniającej wymogi wynikające z przepisów;
 • zorganizowanie wyżywienia dla dzieci;
 • uzyskanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
 • opracowanie statutu i regulaminu organizacyjnego żłobka.

Zakładając żłobek przeznaczony dla nie więcej niż 25 dzieci, nie musisz m.in. martwić się rozbudowanymi wymogami pożarowymi z kategori ZL II. Nie jesteś również zmuszona zapewniać oddzielnej toalety dla dzieci i oddzielnej dla pracowników, nie dotyczy Cię też konieczność stworzenia toalety dla niepełnosprawnych. Nie musisz spełniać wymogów wentylacji mechanicznej (w przypadku sal dla dzieci niewyposażonych w wentylację mechaniczną lub klimatyzację należy zapewnić możliwość otwierania 50% powierzchni okien).

Rozglądając się za lokalem, musisz jednak pamiętać, by:

 • znajdował się na parterze budynku i stanowił zwarty zespół przylegających do siebie pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie żłobka;
 • znajdował się w strefie pożarowej, w której elementy budynku nie rozprzestrzeniają ognia;
 • posiadał co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim – inne drzwi lub okno umożliwiające bezpieczne wyjście na zewnątrz budynku;
 • został wyposażony w gaśnicę o skuteczności gaśniczej co najmniej 21 A.

Więcej na temat konkretnych przepisów dotyczących prowadzenia żłobka znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Kadra – kogo możesz zatrudnić w żłobku

 

Istnieje wiele możliwości zatrudnienia personelu w żłobku. Wymagania opiekuna spełnią nie tylko osoby po pedagogice wczesnoszkolnej. To również pielęgniarki, położne czy osoby, które nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem pracy odbyły szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiadają wykształcenie:

 • wyższe na dowolnym kierunku związanym z opieką nad dziećmi lub jego rozwojem (osoby te muszą odbyć dodatkowo 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy);
 • średnie, które posiadają co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub które przed zatrudnieniem jako opiekunem odbyły 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych.

Ilość dzieci uczęszczająca do żłobka wskazuje niezbędną liczbę zatrudnionych opiekunów. Jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia maksymalnie nad 5 dzieci.

Poza opiekunem w żłobku, do którego uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci zatrudniona musi być także pielęgniarka. Szerzej omówione wymagania i możliwości dotyczące personelu żłobka znajdziesz tutaj.

 

Nie bój się

 

Po przeczytaniu tego artykułu Twoje obawy na temat wymogów prawnych
„nie do pokonania” z pewnością się zmniejszyły. Kolejny krok należy do Ciebie. Pamiętaj, żeby zajrzeć też do aktualnych programów unijnych i rządowych. Oferują one dofinansowanie placówek opiekuńczych dla dzieci do 3 roku życia.

Pamiętaj też, że zakładając swój pierwszy punkt możesz zawsze umówić się ze mną na konsultacje indywidualne

lub zapisać się na moje autorskie

szkolenie – Jak założyć żłobek lub przedszkole z funduszy unijnych?

 

 

Powodzenia!